نمونه کار ساخت سوله تیرورق

ساخت سوله صنعتی با کیفیت و استحکام و بدون محدودیت در ابعاد دهانه و ارتفاع سوله با بهینه ترین وزن و نازلترین قیمت همراه با دفترچه محاسبات 

نمونه کارهای مشابه اجرای سوله تیرورق